Proff

Combi Casting AB

Org.nr556934-5159
AdressFräsaregatan 2, 341 34 Ljungby

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD---0-
Löner övriga13 10312 35212 66314 86313 733

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning95 05082 44674 19196 12285 939
Avskrivningar och nedskrivningar−2 522−2 490−2 887−6 404−6 591
Summa rörelsekostnader−90 767−82 160−73 146−101 002−95 946
Rörelseresultat efter avskrivningar4 2832851 047−4 880−10 007
Föreslagen utdelning00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter00000
Räntekostnader och liknande resultatposter−158−105−114−32−41
Resultat efter finansiella tillgångar4 125180933−4 912−10 048
Resultat före skatt124180933−122
Skatt på årets resultat−26−40−205−3−5
Årets resultat98140728−15−3

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar18 61520 62122 86625 46431 059
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar18 61520 62122 86625 46431 059
Färdiga varor och handelsvaror9 2508 0629 12014 17011 056
Kundfordringar8 3139 9416 62112 2560
Kassa och bank7 40018 51216 6178 970624
Summa omsättningstillgångar27 00537 97833 90949 68945 602
Summa tillgångar45 62058 59956 77575 15376 661
Summa fritt eget kapital93683724 69723 96923 984
Summa eget kapital98688724 74724 01924 034
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder13 15716 9230043 463
Leverantörsskulder3 8553 9203 3624 2264 682
Summa kortfristiga skulder17 47840 78932 02851 1349 164
Summa eget kapital och skulder45 62058 59956 77575 15376 661
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Combi Casting AB

Org.nr 556934-5159

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter