Proff

Columbi Knowledge AB

Org.nr559192-8675
AdressFagerstagatan 18 A, 16353 Spånga

Columbi - ett banbrytande verktyg som revolutionerar sättet vi arbetar med teamutveckling, medarbetardialog- och undersökningar. 

Columbi låter var individ komma till tals med sina sanningar vilket ger en korrekt startpunkt inför alla slags processer. Grunden för att skapa framgångsrika och välmående team. Tänk dig ett verktyg som kombinerar det bästa av teamutveckling och medarbetarundersökningar, samtidigt som det ger insikt i hur vi kan förbättra samarbetet och arbetsmiljön. 

Med Columbis process blir det enkelt att samla in och analysera data från både individ- och teamnivå, vilket ger er värdefulla insikter för att stärka arbetsplatskulturen och öka produktiviteten. Samtidigt ger Columbi konkreta insikter i hur vi kan förbättra samarbetet och arbetsmiljön med hjälp av en handlingsplan. 

Ta kontakt för en presentation och ett gratis test.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-042022-042021-042020-04
Startdatum

2022-05-01

2021-05-01

2020-05-01

2019-01-29

Slutdatum

2023-04-30

2022-04-30

2021-04-30

2020-04-30

LÖNER

2023-042022-042021-042020-04
ValutakodSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD--0-
Löner övriga--0-

RESULTATRÄKNING

2023-042022-042021-042020-04
ValutakodSEKSEKSEKSEK
Omsättning242245157
Avskrivningar och nedskrivningar−44000
Summa rörelsekostnader−249−142−138−233
Rörelseresultat efter avskrivningar−7−118−87−177
Utdelningar0000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter0000
Räntekostnader och liknande resultatposter0000
Resultat efter finansiella tillgångar−7−118−87−177
Resultat före skatt−7−118−87−27
Skatt på årets resultat0000
Årets resultat−7−118−87−27

BALANSRÄKNING

2023-042022-042021-042020-04
ValutakodSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar398421420337
Materiella anläggningstillgångar0000
Finansiella anläggningstillgångar0000
Summa anläggningstillgångar398421420337
Färdiga varor och handelsvaror0000
Kundfordringar0000
Kassa och bank115954950
Summa omsättningstillgångar1151027472
Summa tillgångar513523493409
Summa fritt eget kapital−240−233−23423
Summa eget kapital25223823673
Summa avsättningar0000
Summa långfristiga skulder0000
Leverantörsskulder533912
Summa kortfristiga skulder261285257336
Summa eget kapital och skulder513523493409
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Columbi Knowledge AB

Org.nr 559192-8675

Profile-7048573

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter