Proff
Proff

Claesson & Anderzén Aktiebolag

Org.nr556395-3701
AdressStrömgatan 15 B, 392 48 Kalmar

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

4 398

4 540

4 593

4 497

4 561

Löner övriga

7 123

1 977

1 790

1 805

1 832

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

2

74

0

0

0

Avskrivningar och nedskrivningar

-

-

-

-

-

Summa rörelsekostnader

0

0

0

0

0

Rörelseresultat efter avskrivningar

−18 320

−12 241

−11 189

−11 776

−11 568

Utdelningar

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

11 493

7 606

7 486

106 075

6 350

Räntekostnader och liknande resultatposter

−12 283

−12 816

−6 749

−4 711

−5 257

Resultat efter finansiella tillgångar

−19 116

−17 456

−10 452

89 588

−10 475

Resultat före skatt

−1 724

−6 474

−12

100 450

−875

Skatt på årets resultat

−3

0

0

0

0

Årets resultat

−1 727

−6 474

−12

100 450

−875

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Finansiella anläggningstillgångar

520 977

520 108

518 836

518 129

517 422

Summa anläggningstillgångar

520 977

520 108

518 836

518 129

517 422

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

0

Kundfordringar

0

0

21

0

10

Kassa och bank

563

204

176

180

153

Summa omsättningstillgångar

1 003 631

383 781

76 041

188 361

53 093

Summa tillgångar

1 524 608

903 889

594 877

706 490

570 515

Summa fritt eget kapital

51 722

93 449

139 923

179 935

119 485

Summa eget kapital

136 722

178 449

224 923

264 935

204 485

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

9 665

8 796

7 541

6 834

6 127

Leverantörsskulder

196

106

463

546

518

Summa kortfristiga skulder

1 378 221

716 644

362 413

434 721

359 903

Summa eget kapital och skulder

1 524 608

903 889

594 877

706 490

570 515

Ladda ner gratis årsredovisning

Claesson & Anderzén Aktiebolag

Org.nr 556395-3701

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter