Proff

City Hälsostudio Aktiebolag

Org.nr556121-7463
AdressVästra Hamngatan 5 1tr, 411 17 Göteborg

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdatum

2023-01-01

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

Slutdatum

2023-12-31

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER & UTDELNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD00000
Löner övriga00000
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning00000
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader0−6000
Rörelseresultat efter avskrivningar0−6000
Finansiella intäkter00000
Finansiella kostnader00000
Resultat efter finansnetto0−6000
Resultat före skatt0−6000
Skatt på årets resultat00000
Årets resultat0−6000

BALANSRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar9399999999
Summa anläggningstillgångar9399999999
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar00000
Kassa och bank00000
Summa omsättningstillgångar00111
Summa tillgångar9399100100100
Summa fritt eget kapital−7−7000
Summa eget kapital9393100100100
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder00000
Summa kortfristiga skulder06000
Summa eget kapital och skulder9399100100100
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

City Hälsostudio Aktiebolag

Org.nr 556121-7463

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter