Proff

Charma - Loyalty & Gifts Sweden AB

God kreditvärdighet

God kreditvärdighet

Org.nr559023-8696
AdressDrottninggatan 43E, 58227 LINKÖPING

Charma är ett innovativt e-handelsbolag som erbjuder gåvokort, profilerade produkter, digitala gåvor och produkter till företag. Charma har som drivkraft att hjälpa företag och organisationer att visa uppskattning till sina medarbetare, samarbetspartners och kunder med målsättning att erbjuda marknadens enklaste och smidigaste digitala tjänst för företagsgåvor. Våra kunder är alltifrån Sveriges största bolag, advokatbyråer och banker till mindre lokala företag, skolor och kommuner. Vi kan med säkerhet säga att vi ger både givare och gåvomottagare en minnesvärd och uppskattad gåvoupplevelse. Vår produkt tillsammans med vår snabba och personliga service har gett oss många nöjda kunder och ett par exempel på detta hittar du här https://charma.io/about/references

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-082021-082020-082019-082018-08
Startdatum

2021-09-01

2020-09-01

2019-09-01

2018-09-01

2017-09-01

Slutdatum

2022-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2019-08-31

2018-08-31

LÖNER

2022-082021-082020-082019-082018-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD----0
Löner övriga----0

RESULTATRÄKNING

2022-082021-082020-082019-082018-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning22 85615 0591 23240184
Avskrivningar och nedskrivningar−229−118−3200
Summa rörelsekostnader−24 083−15 827−2 754−1 137−189
Rörelseresultat efter avskrivningar−1 226−768−1 522−737−105
Utdelningar00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter00000
Räntekostnader och liknande resultatposter−61−91−5000
Resultat efter finansiella tillgångar−1 287−859−1 571−737−105
Resultat före skatt−1 287−859−1 571−737−105
Skatt på årets resultat00000
Årets resultat−1 287−859−1 571−737−105

BALANSRÄKNING

2022-082021-082020-082019-082018-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar2 7889935591610
Materiella anläggningstillgångar1140000
Finansiella anläggningstillgångar1250000
Summa anläggningstillgångar3 0279935591610
Färdiga varor och handelsvaror1 03183018213886
Kundfordringar13664000
Kassa och bank2 1302 5971 3394524
Summa omsättningstillgångar4 3374 0761 63361792
Summa tillgångar7 3648 0692 19277892
Summa fritt eget kapital3952 1434045320
Summa eget kapital3 2283 2091 06875050
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder63085298700
Leverantörsskulder5502797541
Summa kortfristiga skulder3 5064 0081382842
Summa eget kapital och skulder7 3648 0692 19277892
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Charma - Loyalty & Gifts Sweden AB

Org.nr 559023-8696

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter