Proff

CapIQ Finansea Capital AB

Org.nr559269-2940

Factoring & Företagslån för småföretag


CapIQ Finans är ett företag verksamt inom Factoring, Fakturabevakning och inkasso för små och medelstora företag.
Vi erbjuder ett enkelt och smidigt alternativ till traditionella banklån för småföretagare.

Fördelarna för dig som företagare är att du får ett snabbt besked och personlig service. Till skillnad från de stora bankerna fokuserar vi på mindre företag och ser mer på framtida betalningsmöjligheter än tidigare kredithistorik.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-12
Startdatum

2022-01-01

2020-09-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

LÖNER

2022-122021-12
ValutakodSEKSEK
Löner styrelse och VD-0
Löner övriga-0

RESULTATRÄKNING

2022-122021-12
ValutakodSEKSEK
Omsättning56346
Avskrivningar och nedskrivningar00
Summa rörelsekostnader−1 419−151
Rörelseresultat efter avskrivningar−856−106
Utdelningar00
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter1080
Räntekostnader och liknande resultatposter−81−4
Resultat efter finansiella tillgångar−828−110
Resultat före skatt−828−110
Skatt på årets resultat00
Årets resultat−828−110

BALANSRÄKNING

2022-122021-12
ValutakodSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar60846
Materiella anläggningstillgångar00
Finansiella anläggningstillgångar1818
Summa anläggningstillgångar62663
Färdiga varor och handelsvaror00
Kundfordringar00
Kassa och bank941261
Summa omsättningstillgångar1 937609
Summa tillgångar2 563672
Summa fritt eget kapital−1 547−155
Summa eget kapital679408
Summa avsättningar00
Summa långfristiga skulder00
Leverantörsskulder3437
Summa kortfristiga skulder1 884264
Summa eget kapital och skulder2 563672
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

CapIQ Finansea Capital AB

Org.nr 559269-2940

Profile-7053438

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter