Proff

Bravura Sverige AB

God kreditvärdighet

God kreditvärdighet

Org.nr556752-0803
AdressHornsbruksgatan 28, 11734 Stockholm

Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag med fokus på Next Gen Professionals – det vill säga talanger med noll till åtta års erfarenhet. Vi hjälper företag att hyra eller rekrytera kompetens inom: IT & Tech, Business Administration, Sales & Customer Support Vi är en engagerad och pålitlig partner som vill förenkla och förbättra rekryteringsprocessen genom en djupare förståelse för både våra kunder och kandidaters behov. Med närvaro i hela Sverige hjälper vi både små och stora företag med kompetensförsörjning. När vi är framgångsrika får människor jobb och företag stärks genom kompetens. I dag är vi ett av de snabbast växande rekryterings- och bemanningsföretagen i Sverige Besök vår hemsida för att läsa mer om hur vi kan hjälpa dig.

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD1 7742 2982 0602 0162 431
Löner övriga70 06363 74649 39259 22563 435

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning593 123450 191330 183370 805412 796
Avskrivningar och nedskrivningar−2 025−1 607−1 506−1 500−1 441
Summa rörelsekostnader−558 713−419 898−320 691−366 978−419 252
Rörelseresultat efter avskrivningar34 41030 2939 4923 827−6 456
Utdelningar000015 600
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter7 3617 06716 20927917 057
Räntekostnader och liknande resultatposter−370−268−280−303−453
Resultat efter finansiella tillgångar41 40137 09225 4213 80310 148
Resultat före skatt41 40133 77025 4211 84415 935
Skatt på årets resultat−7 464−5 669−2 069−6830
Årets resultat33 93728 10123 3521 16115 935

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar1323334377
Materiella anläggningstillgångar10 3948 6704 7546 1015 668
Finansiella anläggningstillgångar5504 428822642642
Summa anläggningstillgångar10 95713 1215 6096 7866 387
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar44 33042 10025 85037 78539 909
Kassa och bank9 56222 13825 6712 4884 930
Summa omsättningstillgångar140 406120 56984 68873 29386 665
Summa tillgångar151 363133 69090 29780 07993 052
Summa fritt eget kapital33 93728 16825 6672 31516 754
Summa eget kapital34 03728 26825 7672 41516 854
Summa avsättningar5 3527 0891 72400
Summa långfristiga skulder7 7266 8813 5234 6284 482
Leverantörsskulder3 7207 0353 8456 0323 601
Summa kortfristiga skulder104 24891 45259 28373 03671 716
Summa eget kapital och skulder151 363133 69090 29780 07993 052
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Bravura Sverige AB

Org.nr 556752-0803

Profile-7029423

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter