Proff

Brandfactory Holding AB

Org.nr556933-1621

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD0---2 218
Löner övriga0-02 756969
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning8 2347 2765 5625 5946 674
Avskrivningar och nedskrivningar000−898−39
Summa rörelsekostnader−8 411−6 854−10 796−10 300−9 229
Rörelseresultat efter avskrivningar−176424−5 232−4 706−2 555
Finansiella intäkter00−44 124−165 4133 572
Finansiella kostnader0−8−1 290−1 099−11 830
Resultat efter finansnetto−176416−50 646−171 218−10 813
Resultat före skatt−176416−50 646−171 218−11 924
Skatt på årets resultat02 185000
Årets resultat−1762 601−50 646−171 218−11 924

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar0000898
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar123 165123 165132 465170 694191 593
Summa anläggningstillgångar123 165123 165132 465170 694192 491
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar00000
Kassa och bank8861 7636669991 653
Summa omsättningstillgångar2 8793 1622 8451 47825 645
Summa tillgångar126 044126 327135 310172 172218 137
Summa fritt eget kapital34 92435 10091 883120 521199 970
Summa eget kapital35 27935 45592 238120 876200 325
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder87 46387 46335 93937 3476 803
Leverantörsskulder4106729191 442729
Summa kortfristiga skulder3 3023 4097 13313 94911 008
Summa eget kapital och skulder126 044126 327135 310172 172218 137
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Brandfactory Holding AB

Org.nr 556933-1621

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter