Proff

Boozt Fashion AB

Org.nr556710-4699
AdressHyllie Boulevard 35, 215 37 Malmö
Del avBoozt AB

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD00--2 000
Löner övriga229 228189 996174 000132 00082 000
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning6 488 7785 661 3184 343 0003 411 0002 777 200
Avskrivningar och nedskrivningar−138 792−104 423−79 000−51 000−46 200
Summa rörelsekostnader−6 255 033−5 388 847−4 062 000−3 287 000−2 684 400
Rörelseresultat efter avskrivningar233 745272 471279 000123 00092 800
Finansiella intäkter5 048−7 650−34 000−20 000−20 400
Finansiella kostnader−13 808−8 269−7 000−4 000−2 400
Resultat efter finansnetto224 985256 553238 00099 00070 000
Resultat före skatt213 039192 801103 00099 00070 000
Skatt på årets resultat−44 926−40 043−28 000−29 000−19 200
Årets resultat168 113152 75875 00070 00050 800

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar163 394143 03699 00065 00040 400
Materiella anläggningstillgångar845 470501 745288 000252 000162 400
Finansiella anläggningstillgångar68 28565 35127 00092 000102 200
Summa anläggningstillgångar1 077 149710 132414 000408 000305 000
Färdiga varor och handelsvaror2 005 7841 700 1761 239 0001 033 000966 300
Kundfordringar19 14822 99329 00050 00026 400
Kassa och bank1 727 3251 519 4251 707 000307 000340 300
Summa omsättningstillgångar3 888 1573 464 8623 134 0001 630 0001 487 900
Summa tillgångar4 965 3064 174 9943 548 0002 038 0001 792 900
Summa fritt eget kapital1 148 529999 732862 000816 000773 000
Summa eget kapital1 312 2111 136 556961 000881 000808 100
Summa avsättningar11 03220 1059 0008 0001 800
Summa långfristiga skulder402 072205 061114 000109 00075 000
Leverantörsskulder1 267 249819 104879 000467 000478 700
Summa kortfristiga skulder3 239 9912 813 2722 464 0001 039 000907 900
Summa eget kapital och skulder4 965 3064 174 9943 548 0002 038 0001 792 900
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Boozt Fashion AB

Org.nr 556710-4699

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter