Proff

Blekinge Profilkläder AB

Org.nr559277-9259
AdressStationsvägen 36, 375 30 Mörrum

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-12
Startdatum

2022-01-01

2020-10-21

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

LÖNER

2022-122021-12
ValutakodSEKSEK
Löner styrelse och VD--
Löner övriga--

RESULTATRÄKNING

2022-122021-12
ValutakodSEKSEK
Omsättning0102
Avskrivningar och nedskrivningar-0
Summa rörelsekostnader-−96
Rörelseresultat efter avskrivningar06
Utdelningar00
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter00
Räntekostnader och liknande resultatposter00
Resultat efter finansiella tillgångar-6
Resultat före skatt06
Skatt på årets resultat-−2
Årets resultat-4

BALANSRÄKNING

2022-122021-12
ValutakodSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar-0
Materiella anläggningstillgångar-0
Finansiella anläggningstillgångar-0
Summa anläggningstillgångar-0
Färdiga varor och handelsvaror-15
Kundfordringar-0
Kassa och bank-18
Summa omsättningstillgångar-40
Summa tillgångar-40
Summa fritt eget kapital04
Summa eget kapital-29
Summa avsättningar-0
Summa långfristiga skulder-0
Leverantörsskulder-9
Summa kortfristiga skulder-11
Summa eget kapital och skulder-40
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Blekinge Profilkläder AB

Org.nr 559277-9259

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter