Proff
Proff

Billström Riemer Andersson Bygg AB

Org.nr556724-5948
AdressBifrostg. 42, 431 44 Mölndal

Billström Riemer Andersson AB startades av Anders Billström, Magnus Riemer, Niklas Andersson och Magnus Andersson. Bolaget har sedan starten i juni 2007 etablerat sig som en stark aktör på byggmarknaden i Västsverige. Våra projekt består i allt från byggserviceuppdrag till större totalentreprenader och helhetsåtaganden samt fastighetsexploatering och -förvaltning. Våra kunder är allt från små engångsbeställare till stora återkommande beställare.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

6 634

5 988

5 291

3 674

3 966

Löner övriga

124 706

108 827

99 255

87 122

74 770

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

3 886 467

2 677 828

2 223 266

1 793 319

1 319 226

Avskrivningar och nedskrivningar

−1 106

−1 227

−1 062

−857

−873

Summa rörelsekostnader

−3 589 915

−2 428 083

−2 004 631

−1 600 756

−1 207 935

Rörelseresultat efter avskrivningar

296 552

249 745

218 635

192 563

111 291

Utdelningar

155 180

77 062

3 432

2 915

33 400

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

5 901

1 092

1 290

689

83

Räntekostnader och liknande resultatposter

−74

−103

−190

−180

−70

Resultat efter finansiella tillgångar

302 379

250 659

219 661

193 073

111 304

Resultat före skatt

392 369

214 197

90 478

94 419

86 092

Skatt på årets resultat

−82 004

−44 874

−19 844

−20 595

−19 243

Årets resultat

310 365

169 323

70 634

73 824

66 849

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

1 333

2 439

3 666

3 954

2 440

Finansiella anläggningstillgångar

14 918

12 147

8 061

0

0

Summa anläggningstillgångar

16 251

14 586

11 726

3 954

2 440

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

0

Kundfordringar

594 151

443 091

368 744

317 600

142 533

Kassa och bank

1 089

525

1 047

591

153 251

Summa omsättningstillgångar

1 451 617

1 166 729

785 384

721 336

410 886

Summa tillgångar

1 467 868

1 181 315

797 111

725 290

413 326

Summa fritt eget kapital

574 555

341 248

175 360

107 640

67 216

Summa eget kapital

575 555

342 248

176 360

108 640

68 216

Summa avsättningar

4 903

3 139

2 837

2 021

1 650

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

413 945

301 198

182 751

200 383

100 992

Summa kortfristiga skulder

796 546

655 074

473 521

517 735

275 846

Summa eget kapital och skulder

1 467 868

1 181 315

797 111

725 290

413 326

Ladda ner gratis årsredovisning

Billström Riemer Andersson Bygg AB

Org.nr 556724-5948

Profile-7041311

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter