Proff

Avient Colorants Sweden AB

Org.nr556393-1020
AdressJärnyxeg. 7, 213 75 Malmö

Utveckling, tillverkning och marknadsföring av färg och additiv masterbatcher för den plastbearbetande industrin. Vi är en erkänd global ledare inom färg-och tillsatskoncentrat och prestandalösningar för plaster.

Välkommen att kontakta oss för mer information!

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD--777235251
Löner övriga28 83731 80228 71434 05834 719

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning404 656328 590285 272476 667429 596
Avskrivningar och nedskrivningar-----
Summa rörelsekostnader−88−617−1 248−1 290−1 879
Rörelseresultat efter avskrivningar52 60428 56829 79228 16622 005
Föreslagen utdelning000010 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter259461641290
Räntekostnader och liknande resultatposter−422−530−1 787−182−320
Resultat efter finansiella tillgångar52 44128 08428 02128 39621 775
Resultat före skatt54 04528 26228 32528 98421 640
Skatt på årets resultat−11 096−5 916−6 087−6 287−4 872
Årets resultat42 94922 34622 23822 69716 768

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar0002 1684 336
Materiella anläggningstillgångar14 86114 07912 57213 62913 551
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar14 86114 07912 57215 79717 887
Färdiga varor och handelsvaror17 27420 72916 57414 47916 275
Kundfordringar29 77129 28218 46850 66246 322
Kassa och bank45 13786 33368 07622 94015 197
Summa omsättningstillgångar180 721150 979107 625107 47690 507
Summa tillgångar195 582165 057120 197123 273108 394
Summa fritt eget kapital149 520106 57084 22561 98749 290
Summa eget kapital153 360110 41088 06565 82753 130
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder9 9339 40410 3505 8866 841
Summa kortfristiga skulder41 06651 88729 19454 20451 434
Summa eget kapital och skulder195 582165 057120 197123 273108 394
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Avient Colorants Sweden AB

Org.nr 556393-1020

Profile-7056453

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter