Proff

Andaph AB

Org.nr559345-0694
AdressMariehemsvägen 33 B, 906 52 Umeå

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-12
Startdatum

2021-11-08

Slutdatum

2022-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-12
ValutakodSEK
Löner styrelse och VD-
Löner övriga-
Föreslagen utdelning0

RESULTATRÄKNING

2022-12
ValutakodSEK
Omsättning6
Avskrivningar och nedskrivningar0
Summa rörelsekostnader−232
Rörelseresultat efter avskrivningar−97
Finansiella intäkter0
Finansiella kostnader0
Resultat efter finansnetto−97
Resultat före skatt−97
Skatt på årets resultat0
Årets resultat−97

BALANSRÄKNING

2022-12
ValutakodSEK
Immateriella anläggningstilgångar0
Materiella anläggningstillgångar0
Finansiella anläggningstillgångar5
Summa anläggningstillgångar5
Färdiga varor och handelsvaror129
Kundfordringar0
Kassa och bank31
Summa omsättningstillgångar173
Summa tillgångar178
Summa fritt eget kapital−97
Summa eget kapital−47
Summa avsättningar0
Summa långfristiga skulder225
Leverantörsskulder0
Summa kortfristiga skulder0
Summa eget kapital och skulder178
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Andaph AB

Org.nr 559345-0694

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter