Proff
Proff

Anacka AB

Org.nr556457-9349
AdressEnekasvägen 4, 451 55 Uddevalla
Vårt driv och erfarenhet är vår spets! Vi på Anacka erbjuder ägare, styrelse och företagsledning kvalificerade managementtjänster inom målstyrd affärsutveckling. Vi ser människan bakom, och anlitas ofta just för vår empatiska förmåga att förstå ägare och företags verkliga förutsättningar och behov. För att lyckas med lönsam tillväxt i ägarledda företag krävs att man kan hantera både hårda och mjuka värden tillsammans utan att tappa fokus och driv framåt. Sedan starten 2003 har Anacka hjälpt över hundra företag i olika branscher att utvecklas och skapa lönsamma affärer.

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2021-09-01

2020-09-01

2019-09-01

2018-09-01

2017-09-01

Slutdatum

2022-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2019-08-31

2018-08-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

8 491

7 112

6 626

6 597

6 416

Avskrivningar och nedskrivningar

−10

−11

−11

−11

−11

Summa rörelsekostnader

−5 296

−4 940

−4 097

−4 118

−5 363

Rörelseresultat efter avskrivningar

3 195

2 172

2 529

2 479

1 053

Utdelningar

2 800

0

2 000

0

850

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

220

165

110

83

30

Räntekostnader och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Resultat efter finansiella tillgångar

3 415

2 338

2 639

2 562

1 083

Resultat före skatt

3 415

2 338

2 639

2 563

1 083

Skatt på årets resultat

−676

−484

−559

−562

−255

Årets resultat

2 739

1 854

2 080

2 001

828

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

0

10

21

32

43

Finansiella anläggningstillgångar

28

28

28

28

138

Summa anläggningstillgångar

28

38

48

59

180

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

0

Kundfordringar

427

475

513

469

291

Kassa och bank

2 788

2 025

1 864

2 336

1 248

Summa omsättningstillgångar

3 648

2 863

2 589

3 144

2 053

Summa tillgångar

3 675

2 901

2 637

3 204

2 234

Summa fritt eget kapital

2 811

1 971

2 117

2 038

887

Summa eget kapital

2 931

2 091

2 237

2 158

1 007

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

129

329

43

261

72

Summa kortfristiga skulder

744

809

400

1 046

1 227

Summa eget kapital och skulder

3 675

2 901

2 637

3 204

2 234

Ladda ner gratis årsredovisning

Anacka AB

Org.nr 556457-9349

Profile-7027390

Öppningstider

Måndag
8:00 - 17:00
Tisdag
8:00 - 17:00
Onsdag
8:00 - 17:00
Torsdag
8:00 - 17:00
Fredag
8:00 - 17:00

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter