Proff
Konkurs inledd 2023-11-17

Akustikbyggarna Sverige AB

Org.nr556867-8170
AdressÖstra Vagngatan 5 B, 702 27 Örebro

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2017-01-01

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-122017-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD9661 0509711 507549
Löner övriga3 3585 1415 5524 6213 706

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning13 1674 79817 13714 6517 059
Avskrivningar och nedskrivningar−190−159−78−80
Summa rörelsekostnader−12 574−16 307−17 210−16 866−7 443
Rörelseresultat efter avskrivningar592−11 508−74−2 215−384
Föreslagen utdelning00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter0−4 8003 60000
Räntekostnader och liknande resultatposter−1 681−725−113−10
Resultat efter finansiella tillgångar−1 089−17 0333 413−2 216−384
Resultat före skatt−7 714−17 033−21 1710−1 584
Skatt på årets resultat1 2622 5935 62300
Årets resultat−6 452−14 440−15 5480−1 584

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar121925320
Materiella anläggningstillgångar7479103424324
Finansiella anläggningstillgångar65 32960 98963 19953 97753 977
Summa anläggningstillgångar66 08861 91863 56654 05154 001
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar00827321
Kassa och bank03251720578
Summa omsättningstillgångar1 2044 2723 6167 08414 771
Summa tillgångar67 29266 19067 18261 13668 773
Summa fritt eget kapital−12 447−14 00243235 97341 005
Summa eget kapital7 6386 09020 53036 07841 078
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder56565923500
Leverantörsskulder690452671678168
Summa kortfristiga skulder59 08959 44146 41725 05827 695
Summa eget kapital och skulder67 29266 19067 18261 13668 773
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Akustikbyggarna Sverige AB

Org.nr 556867-8170

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter