Proff

Aktiebolaget Tage Lindblom

Org.nr556020-9107
AdressYnglingavägen 1, 177 57 Järfälla

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD1 6402 8181 8001 8001 248
Löner övriga12 71612 20311 74811 34510 036
Föreslagen utdelning00005 000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning546 852414 277391 749533 112517 917
Avskrivningar och nedskrivningar−895−829−474−313−185
Summa rörelsekostnader−514 370−391 035−376 310−511 730−492 235
Rörelseresultat efter avskrivningar32 48223 24215 43921 38225 683
Finansiella intäkter39704849
Finansiella kostnader−73−2−106−46−205
Resultat efter finansnetto32 80623 24015 33721 42025 486
Resultat före skatt13 52311 10511 53710 04510 347
Skatt på årets resultat−2 827−2 321−2 502−2 201−2 318
Årets resultat10 6968 7849 0357 8448 029

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar58140834700
Materiella anläggningstillgångar1 8972 5412 6171 555923
Finansiella anläggningstillgångar1 052879685685484
Summa anläggningstillgångar3 5303 8283 6502 2411 407
Färdiga varor och handelsvaror52 96129 41721 26625 01820 900
Kundfordringar47 22340 26926 10338 58238 541
Kassa och bank5 6301 9981 8245 51220 730
Summa omsättningstillgångar151 323104 70474 55985 58482 927
Summa tillgångar154 852108 53178 20987 82484 334
Summa fritt eget kapital60 07149 37540 59131 55628 712
Summa eget kapital60 19149 49540 71131 67628 832
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder50 88032 30717 09536 88936 527
Summa kortfristiga skulder81 86246 23724 69947 14845 802
Summa eget kapital och skulder154 852108 53178 20987 82484 334
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Aktiebolaget Tage Lindblom

Org.nr 556020-9107

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter