Proff

Aktiebolaget Borås Ugntjänst

Org.nr556050-9399
AdressKypered 3, 504 90 Borås

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning2986801 8254 8635 378
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−885−1 188−1 754−4 697−5 268
Rörelseresultat efter avskrivningar−586−50871165109
Utdelningar00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter122000
Räntekostnader och liknande resultatposter−10−1−6−23
Resultat efter finansiella tillgångar−575−5054615987
Resultat före skatt−57565146438394
Skatt på årets resultat0−20−33−98−88
Årets resultat−57545113340306

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar222276
Summa anläggningstillgångar222276
Färdiga varor och handelsvaror1893026299891 483
Kundfordringar1916138292597
Kassa och bank4 5715 6685 7875 8085 482
Summa omsättningstillgångar4 7855 9916 5617 1167 553
Summa tillgångar4 7875 9936 5627 1437 559
Summa fritt eget kapital4 5495 6845 6395 5265 186
Summa eget kapital4 6695 8045 7595 6465 306
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder10525100254
Summa kortfristiga skulder1181882328251 303
Summa eget kapital och skulder4 7875 9936 5627 1437 559
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Aktiebolaget Borås Ugntjänst

Org.nr 556050-9399

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter