Proff

Aircenter Group AB

Org.nr556939-7978
AdressSkördevägen 21, 183 57 Täby

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdatum

2022-05-01

2021-05-01

2020-05-01

2019-05-01

2018-05-01

Slutdatum

2023-04-30

2022-04-30

2021-04-30

2020-04-30

2019-04-30

LÖNER & UTDELNING

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD000--
Löner övriga000--
Föreslagen utdelning2 5002 5002 50002 500

RESULTATRÄKNING

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning1 0791 0561 0561 056120
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−694−758−831−757−464
Rörelseresultat efter avskrivningar385298225299−343
Finansiella intäkter2 6102 20002001 785
Finansiella kostnader00000
Resultat efter finansnetto2 9962 4982254991 442
Resultat före skatt2 9965 3411 0784994 341
Skatt på årets resultat−81−673−235−66−563
Årets resultat2 9154 6688434333 778

BALANSRÄKNING

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar6204 0713 9913 9913 991
Summa anläggningstillgångar6204 0713 9913 9913 991
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar00000
Kassa och bank1 5611 3641 2142 1771 083
Summa omsättningstillgångar5 9742 2052 5192 4744 833
Summa tillgångar6 5946 2766 5106 4658 824
Summa fritt eget kapital6 4236 0083 8404 2476 314
Summa eget kapital6 5236 1083 9404 3476 414
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder51050651101
Summa kortfristiga skulder7116852671363
Summa eget kapital och skulder6 5946 2766 5106 4658 824
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Aircenter Group AB

Org.nr 556939-7978

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter