Proff
Fusion inledd 2024-01-29

Adductor Aktiebolag

Org.nr556444-9568
AdressHögsbyvägen 3, 352 74 Växjö

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning2 3122 0812 3472 2911 857
Avskrivningar och nedskrivningar000−26−171
Summa rörelsekostnader−1 498−1 391−1 826−1 524−1 365
Rörelseresultat efter avskrivningar814689589768493
Föreslagen utdelning001 0004000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter002871
Räntekostnader och liknande resultatposter0−1000
Resultat efter finansiella tillgångar814689616775494
Resultat före skatt6097471 018585480
Skatt på årets resultat−127−157−219−126−106
Årets resultat482590799459374

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar0002651
Finansiella anläggningstillgångar505050500
Summa anläggningstillgångar5050507651
Färdiga varor och handelsvaror311270318125205
Kundfordringar59118259352254
Kassa och bank9611 4281 7841 7861 049
Summa omsättningstillgångar1 4621 8702 4522 2711 548
Summa tillgångar1 5121 9202 5022 3471 599
Summa fritt eget kapital8531 3711 7811 381922
Summa eget kapital9531 4711 8811 4811 022
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder17302354
Summa kortfristiga skulder182276390233134
Summa eget kapital och skulder1 5121 9202 5022 3471 599
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Adductor Aktiebolag

Org.nr 556444-9568

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter