Proff

Acconia Resultatskap AB

Org.nr556588-2411
AdressHuskvarnavägen 80, 554 54 Jönköping

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning6731 4449092 4983 226
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−713−1 653−1 360−2 929−4 467
Rörelseresultat efter avskrivningar−41−209−451−431−1 241
Föreslagen utdelning00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter0000211
Räntekostnader och liknande resultatposter00−4−9−10
Resultat efter finansiella tillgångar−41−209−455−440−1 039
Resultat före skatt−41230−321−270−988
Skatt på årets resultat00000
Årets resultat−41230−321−270−988

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar0100100100100
Summa anläggningstillgångar0100100100100
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar025556265574
Kassa och bank3091121241010
Summa omsättningstillgångar4058074487511 162
Summa tillgångar4059075488511 262
Summa fritt eget kapital2082491940110
Summa eget kapital328369139160230
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00085174
Leverantörsskulder37415283447751
Summa kortfristiga skulder77539409606858
Summa eget kapital och skulder4059075488511 262
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Acconia Resultatskap AB

Org.nr 556588-2411

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter