Proff

AB Nynäshamnsbostäder

Org.nr556292-3747
AdressLövlundsvägen 8 A, 149 30 Nynäshamn

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdatum

2023-01-01

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

Slutdatum

2023-12-31

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER & UTDELNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD3 8321 5011 495-1 406
Löner övriga10 71410 3279 933-8 848
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning217 783200 455194 691189 925179 816
Avskrivningar och nedskrivningar---−30 541−28 254
Summa rörelsekostnader−186 092−166 638−160 908−150 981−144 521
Rörelseresultat efter avskrivningar31 69133 81733 78338 94535 295
Finansiella intäkter16 1015 501251 4927584
Finansiella kostnader−34 062−13 699−6 229−8 429−7 306
Resultat efter finansnetto13 73025 619279 04730 59228 073
Resultat före skatt11 85217 839271 70221 67822 634
Skatt på årets resultat2 901−3 725−4 421−4 740−7 792
Årets resultat14 75314 114267 28116 93814 842

BALANSRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar1 395 9091 363 4641 193 5121 096 4041 107 012
Finansiella anläggningstillgångar9090909090
Summa anläggningstillgångar1 395 9991 363 5541 193 6021 096 4941 107 102
Färdiga varor och handelsvaror751631008489
Kundfordringar1 260452285399498
Kassa och bank00015 8940
Summa omsättningstillgångar4 8043 0921 94617 6861 444
Summa tillgångar1 400 8031 366 6461 195 5461 114 1801 108 546
Summa fritt eget kapital483 260467 451452 283183 946165 953
Summa eget kapital571 192556 439542 326275 045258 107
Summa avsättningar3 3806 6347 7178 6689 651
Summa långfristiga skulder717 375624 000504 000755 200504 000
Leverantörsskulder24 66048 91327 871016 020
Summa kortfristiga skulder62 921135 515105 22646 335316 770
Summa eget kapital och skulder1 400 8031 366 6461 195 5461 114 1801 108 546
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

AB Nynäshamnsbostäder

Org.nr 556292-3747

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter