Proff
Proff

AB Ademi & Ademi

Org.nr559140-8116
AdressDiabasgatan 15, 254 68 Helsingborg

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2017-12-19

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

0

Löner övriga

-

-

-

0

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

4 078

2 005

3 268

3 847

Avskrivningar och nedskrivningar

−119

−97

−97

−97

Summa rörelsekostnader

−3 778

−1 877

−2 969

−2 773

Rörelseresultat efter avskrivningar

300

128

299

1 074

Utdelningar

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

0

0

0

0

Resultat efter finansiella tillgångar

299

128

299

1 074

Resultat före skatt

299

127

299

1 074

Skatt på årets resultat

−62

−27

−64

−236

Årets resultat

237

100

235

838

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

186

194

292

389

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

186

194

292

389

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

Kundfordringar

380

182

249

373

Kassa och bank

467

585

372

954

Summa omsättningstillgångar

943

839

926

1 335

Summa tillgångar

1 129

1 034

1 217

1 724

Summa fritt eget kapital

810

573

472

838

Summa eget kapital

860

623

522

888

Summa avsättningar

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

Leverantörsskulder

53

102

72

79

Summa kortfristiga skulder

269

411

695

837

Summa eget kapital och skulder

1 129

1 034

1 217

1 724

Ladda ner gratis årsredovisning

AB Ademi & Ademi

Org.nr 559140-8116

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter