Proff

365 Care Sverige AB

Org.nr559208-3538
AdressCylindervägen 12 7TR, 131 52 Nacka Strand

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-06-05

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER & UTDELNING

2021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD---
Löner övriga---
Föreslagen utdelning000

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEK
Omsättning8 9953 6851 005
Avskrivningar och nedskrivningar000
Summa rörelsekostnader−7 608−2 906−702
Rörelseresultat efter avskrivningar1 387778303
Finansiella intäkter1220
Finansiella kostnader−12−10
Resultat efter finansnetto1 387780303
Resultat före skatt1 036584226
Skatt på årets resultat−217−124−51
Årets resultat819460175

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar000
Materiella anläggningstillgångar000
Finansiella anläggningstillgångar575757
Summa anläggningstillgångar575757
Färdiga varor och handelsvaror000
Kundfordringar2 770422225
Kassa och bank430950315
Summa omsättningstillgångar3 8661 571616
Summa tillgångar3 9231 628672
Summa fritt eget kapital1 454635175
Summa eget kapital1 504685225
Summa avsättningar000
Summa långfristiga skulder000
Leverantörsskulder3717778
Summa kortfristiga skulder1 796670370
Summa eget kapital och skulder3 9231 628672
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

365 Care Sverige AB

Org.nr 559208-3538

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter