Proff

Öljehults Murning AB

Org.nr559006-3045

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-032022-032021-032020-032019-03
Startdatum

2022-04-01

2021-04-01

2020-04-01

2019-04-01

2018-04-01

Slutdatum

2023-03-31

2022-03-31

2021-03-31

2020-03-31

2019-03-31

LÖNER

2023-032022-032021-032020-032019-03
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2023-032022-032021-032020-032019-03
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning6 2925 7393 9245 0093 734
Avskrivningar och nedskrivningar−30−57−60−73−73
Summa rörelsekostnader−4 705−4 711−3 702−3 611−2 761
Rörelseresultat efter avskrivningar1 5871 0292231 398973
Föreslagen utdelning200180170200500
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter00000
Räntekostnader och liknande resultatposter−10000
Resultat efter finansiella tillgångar1 5861 0292221 398973
Resultat före skatt1 2161 1361971 045746
Skatt på årets resultat−257−241−43−226−167
Årets resultat959895154819579

BALANSRÄKNING

2023-032022-032021-032020-032019-03
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar03087147221
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar03087147221
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar661559341597537
Kassa och bank4 3123 3672 6362 8062 473
Summa omsättningstillgångar5 5004 4123 7303 5453 014
Summa tillgångar5 5004 4423 8173 6923 235
Summa fritt eget kapital2 6291 8491 1241 170851
Summa eget kapital2 7291 9491 2241 270951
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder6786658306001 053
Leverantörsskulder92174130430
Summa kortfristiga skulder9921 0979251 009770
Summa eget kapital och skulder5 5004 4423 8173 6923 235
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Öljehults Murning AB

Org.nr 559006-3045

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter