Nina Thelin Tiselius HR Consultant & Interim Management AB

Org.nr 556808-9105
Backstigen 18, 138 34 Älta

Befattningar

Verkställande direktör Carina Birgitta Nina Thelin Tiselius (f 1969)
Ledamot Carina Birgitta Nina Thelin Tiselius (f 1969)
Suppleant Henrik Guy Tiselius (f 1968)
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • Firman tecknas var för sig av ledamoten suppleanten
Källa: Creditsafe