BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GALEASEN LINNÉSTADEN

Org.nr 769605-5214
Fjärde långgatan 19, 413 27 Göteborg

Firmatecknare

  • Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av ledamöterna
Källa: Creditsafe