Befattningar

- Totalt 48
Styrelse
Befattning Företag Anställda Omsättning Vinstmarginal
Ordförande Aktiebolaget Lennart Månsson International 20 69 550' SEK (2021)
15,5% Mycket bra (2021)
Ordförande Sjöbergs Workbenches AB 31 91 633' SEK (2021)
24,1% Mycket bra (2021)
Ordförande Turab, Turbin- och Regulatorservice AB 26 48 751' SEK (2021)
7,1% Tillfredsst. (2021)
Ordförande Intermercato AB 19 123 158' SEK (2021)
12,7% Bra (2021)
Ordförande Conscisco AB 0 1 085' SEK (2021)
102,6% Mycket bra (2021)
Ordförande Nordic Tech Industry AB 5 30 007' SEK (2021)
17,8% Mycket bra (2021)
Ordförande Molins Rostfria AB 36 114 688' SEK (2021)
20,5% Mycket bra (2021)
Ordförande LMI Lager AB 0 3 556' SEK (2021)
30,9% Mycket bra (2021)
Ordförande Idun Attachments AB 0 0' SEK (2021)
0% Inte tillfredsst. (2021)
Ordförande Idun Agro AB 0 0' SEK (2021)
0% Inte tillfredsst. (2021)
Ordförande Idun Woodcraft AB 0 0' SEK (2021)
0% Inte tillfredsst. (2021)
Ordförande Idun Hydropower AB 0 0' SEK (2021)
0% Inte tillfredsst. (2021)
Ordförande Idun Meta AB 0 0' SEK (2021)
0% Inte tillfredsst. (2021)
Ordförande Culina Products AB 1 2 818' SEK (2021)
652,6% Mycket bra (2021)
Ledamot Maskinkonstruktioner i Göteborg Aktiebolag 7 42 104' SEK (2021)
18,3% Mycket bra (2021)
Ledamot Aktiebolaget Lennart Månsson International 20 69 550' SEK (2021)
15,5% Mycket bra (2021)
Ledamot Sjöbergs Workbenches AB 31 91 633' SEK (2021)
24,1% Mycket bra (2021)
Ledamot Turab, Turbin- och Regulatorservice AB 26 48 751' SEK (2021)
7,1% Tillfredsst. (2021)
Ledamot Intermercato AB 19 123 158' SEK (2021)
12,7% Bra (2021)
Ledamot Conscisco AB 0 1 085' SEK (2021)
102,6% Mycket bra (2021)
Ledamot Nordic Tech Industry AB 5 30 007' SEK (2021)
17,8% Mycket bra (2021)
Ledamot Molins Rostfria AB 36 114 688' SEK (2021)
20,5% Mycket bra (2021)
Ledamot Norotec AB 2 24 006' SEK (2021)
33,6% Mycket bra (2021)
Ledamot LMI Lager AB 0 3 556' SEK (2021)
30,9% Mycket bra (2021)
Ledamot Almali Affärsutveckling AB 0 0' SEK (2021)
0% Inte tillfredsst. (2021)
Ledamot Idun Attachments AB 0 0' SEK (2021)
0% Inte tillfredsst. (2021)
Ledamot Norotec Holding AB 0 0' SEK (2021)
0% Inte tillfredsst. (2021)
Ledamot Idun Agro AB 0 0' SEK (2021)
0% Inte tillfredsst. (2021)
Ledamot Idun Woodcraft AB 0 0' SEK (2021)
0% Inte tillfredsst. (2021)
Ledamot Idun Hydropower AB 0 0' SEK (2021)
0% Inte tillfredsst. (2021)
Ledamot Idun Meta AB 0 0' SEK (2021)
0% Inte tillfredsst. (2021)
Ledamot Culina Products AB 1 2 818' SEK (2021)
652,6% Mycket bra (2021)
Suppleant PJ Kroon Aktiebolag 2 4 129' SEK (2021)
40,1% Mycket bra (2021)
Suppleant Stathoga AB 0 3 115' SEK (2021)
31,4% Mycket bra (2021)
Suppleant Idun Power Services AB 0 0' SEK (2021)
0% Inte tillfredsst. (2021)
Suppleant Idun Retail Services AB 0 0' SEK (2021)
0% Inte tillfredsst. (2021)
Suppleant Idun Specialty Components AB 0 0' SEK (2021)
0% Inte tillfredsst. (2021)
Suppleant Idun Profile AB 0 0' SEK (2021)
0% Inte tillfredsst. (2021)
Suppleant Idun Cleantech AB 0 0' SEK (2021)
0% Inte tillfredsst. (2021)
Suppleant Idun Industrial Maintenance AB 0 0' SEK (2021)
0% Inte tillfredsst. (2021)
Suppleant Idun Mekaniska Komponenter AB 0 0' SEK (2021)
0% Inte tillfredsst. (2021)
Suppleant Idun Åsen AB 0 650' SEK (2021)
94,2% Mycket bra (2021)
Suppleant Idun Proto AB 0 0' SEK (2021)
0% Inte tillfredsst. (2021)
Suppleant Idun FB2701 AB 0 0' SEK (2021)
0% Inte tillfredsst. (2021)
Suppleant Idun Process Industry AB 0 - -
Suppleant Idun Environmental Services AB 0 - -
Andra
Befattning Företag Anställda Omsättning Vinstmarginal
Extern firmatecknare R Kjellbergs Plast AB 11 31 753' SEK (2021)
9,8% Tillfredsst. (2021)
Extern firmatecknare Idun Uno AB 0 1 244' SEK (2021)
97,2% Mycket bra (2021)
Styrelse
Ordförande
Anställda: 20
Omsättning: 69 550' SEK (2021)
Vinstmarginal: 15,5% Mycket bra (2021)
Ordförande
Anställda: 31
Omsättning: 91 633' SEK (2021)
Vinstmarginal: 24,1% Mycket bra (2021)
Ordförande
Anställda: 26
Omsättning: 48 751' SEK (2021)
Vinstmarginal: 7,1% Tillfredsst. (2021)
Ordförande
Anställda: 19
Omsättning: 123 158' SEK (2021)
Vinstmarginal: 12,7% Bra (2021)
Ordförande
Anställda: 0
Omsättning: 1 085' SEK (2021)
Vinstmarginal: 102,6% Mycket bra (2021)
Ordförande
Anställda: 5
Omsättning: 30 007' SEK (2021)
Vinstmarginal: 17,8% Mycket bra (2021)
Ordförande
Anställda: 36
Omsättning: 114 688' SEK (2021)
Vinstmarginal: 20,5% Mycket bra (2021)
Ordförande
Anställda: 0
Omsättning: 3 556' SEK (2021)
Vinstmarginal: 30,9% Mycket bra (2021)
Ordförande
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2021)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2021)
Ordförande
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2021)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2021)
Ordförande
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2021)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2021)
Ordförande
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2021)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2021)
Ordförande
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2021)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2021)
Ordförande
Anställda: 1
Omsättning: 2 818' SEK (2021)
Vinstmarginal: 652,6% Mycket bra (2021)
Ledamot
Anställda: 7
Omsättning: 42 104' SEK (2021)
Vinstmarginal: 18,3% Mycket bra (2021)
Ledamot
Anställda: 20
Omsättning: 69 550' SEK (2021)
Vinstmarginal: 15,5% Mycket bra (2021)
Ledamot
Anställda: 31
Omsättning: 91 633' SEK (2021)
Vinstmarginal: 24,1% Mycket bra (2021)
Ledamot
Anställda: 26
Omsättning: 48 751' SEK (2021)
Vinstmarginal: 7,1% Tillfredsst. (2021)
Ledamot
Anställda: 19
Omsättning: 123 158' SEK (2021)
Vinstmarginal: 12,7% Bra (2021)
Ledamot
Anställda: 0
Omsättning: 1 085' SEK (2021)
Vinstmarginal: 102,6% Mycket bra (2021)
Ledamot
Anställda: 5
Omsättning: 30 007' SEK (2021)
Vinstmarginal: 17,8% Mycket bra (2021)
Ledamot
Anställda: 36
Omsättning: 114 688' SEK (2021)
Vinstmarginal: 20,5% Mycket bra (2021)
Ledamot
Anställda: 2
Omsättning: 24 006' SEK (2021)
Vinstmarginal: 33,6% Mycket bra (2021)
Ledamot
Anställda: 0
Omsättning: 3 556' SEK (2021)
Vinstmarginal: 30,9% Mycket bra (2021)
Ledamot
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2021)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2021)
Ledamot
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2021)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2021)
Ledamot
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2021)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2021)
Ledamot
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2021)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2021)
Ledamot
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2021)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2021)
Ledamot
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2021)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2021)
Ledamot
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2021)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2021)
Ledamot
Anställda: 1
Omsättning: 2 818' SEK (2021)
Vinstmarginal: 652,6% Mycket bra (2021)
Suppleant
Anställda: 2
Omsättning: 4 129' SEK (2021)
Vinstmarginal: 40,1% Mycket bra (2021)
Suppleant
Anställda: 0
Omsättning: 3 115' SEK (2021)
Vinstmarginal: 31,4% Mycket bra (2021)
Suppleant
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2021)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2021)
Suppleant
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2021)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2021)
Suppleant
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2021)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2021)
Suppleant
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2021)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2021)
Suppleant
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2021)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2021)
Suppleant
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2021)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2021)
Suppleant
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2021)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2021)
Suppleant
Anställda: 0
Omsättning: 650' SEK (2021)
Vinstmarginal: 94,2% Mycket bra (2021)
Suppleant
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2021)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2021)
Suppleant
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2021)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2021)
Suppleant
Anställda: 0
Omsättning: -
Suppleant
Anställda: 0
Omsättning: -
Andra
Extern firmatecknare
Anställda: 11
Omsättning: 31 753' SEK (2021)
Vinstmarginal: 9,8% Tillfredsst. (2021)
Extern firmatecknare
Anställda: 0
Omsättning: 1 244' SEK (2021)
Vinstmarginal: 97,2% Mycket bra (2021)