Befattningar

- Totalt 39
Exekutiva befattningar/Administration
Befattning Företag Anställda Omsättning Vinstmarginal
Verkställande direktör Aleris Sjukvård AB 1 006 1 739 797' SEK (2019)
-3,1% Inte tillfredsst. (2019)
Verkställande direktör Aleris Operationscentrum AB 51 60 743' SEK (2019)
-4,1% Inte tillfredsst. (2019)
Verkställande direktör Proliva AB 5 17 636' SEK (2019)
26,9% Mycket bra (2019)
Styrelse
Befattning Företag Anställda Omsättning Vinstmarginal
Ordförande Aleris Närsjukhus Österlen AB 102 146 296' SEK (2019)
4,3% Svag (2019)
Ordförande Aleris Sjukvård AB 1 006 1 739 797' SEK (2019)
-3,1% Inte tillfredsst. (2019)
Ordförande Aleris Cityakuten AB 119 218 257' SEK (2019)
-20,5% Inte tillfredsst. (2019)
Ordförande Aleris Rehab Station Stockholm Hotel AB 1 25 312' SEK (2019)
0,9% Inte tillfredsst. (2019)
Ordförande Aleris Rehab Station Stockholm AB 349 218 867' SEK (2019)
0,1% Inte tillfredsst. (2019)
Ordförande Aleris Ryggkirurgi AB 49 55 312' SEK (2019)
-7% Inte tillfredsst. (2019)
Ordförande Aleris Operationscentrum AB 51 60 743' SEK (2019)
-4,1% Inte tillfredsst. (2019)
Ordförande Aleris Heart Center AB 45 56 950' SEK (2019)
-6,8% Inte tillfredsst. (2019)
Ordförande Proliva AB 5 17 636' SEK (2019)
26,9% Mycket bra (2019)
Ordförande Aleris Psykiatri AB 414 405 392' SEK (2019)
0,8% Inte tillfredsst. (2019)
Ordförande Aleris Endoskopi & Gastro AB 46 73 296' SEK (2019)
-15,4% Inte tillfredsst. (2019)
Ordförande Aleris Närsjukvård AB 993 949 406' SEK (2019)
1,4% Svag (2019)
Ordförande Movexum AB 7 7 709' SEK (2019)
2,8% Svag (2019)
Ordförande Teres Medical Sverige AB 0 0' SEK (2019)
0% Inte tillfredsst. (2019)
Ordförande Aleris Närsjukhus i Västra Götaland AB 68 90 599' SEK (2019)
-2,3% Inte tillfredsst. (2019)
Ordförande Aleris UltraGyn AB 79 120 498' SEK (2019)
-11,9% Inte tillfredsst. (2019)
Ordförande Convini Intressenter AB 5 5 562' SEK (2020)
-141,6% Inte tillfredsst. (2020)
Ledamot Aleris Närsjukhus Österlen AB 102 146 296' SEK (2019)
4,3% Svag (2019)
Ledamot Aleris Sjukvård AB 1 006 1 739 797' SEK (2019)
-3,1% Inte tillfredsst. (2019)
Ledamot Aleris Cityakuten AB 119 218 257' SEK (2019)
-20,5% Inte tillfredsst. (2019)
Ledamot Aleris Rehab Station Stockholm Hotel AB 1 25 312' SEK (2019)
0,9% Inte tillfredsst. (2019)
Ledamot Aleris Rehab Station Stockholm AB 349 218 867' SEK (2019)
0,1% Inte tillfredsst. (2019)
Ledamot Aleris Ryggkirurgi AB 49 55 312' SEK (2019)
-7% Inte tillfredsst. (2019)
Ledamot Aleris Operationscentrum AB 51 60 743' SEK (2019)
-4,1% Inte tillfredsst. (2019)
Ledamot Aleris Heart Center AB 45 56 950' SEK (2019)
-6,8% Inte tillfredsst. (2019)
Ledamot Proliva AB 5 17 636' SEK (2019)
26,9% Mycket bra (2019)
Ledamot Aleris Psykiatri AB 414 405 392' SEK (2019)
0,8% Inte tillfredsst. (2019)
Ledamot Barnbördshuset Stockholm AB 221 260 752' SEK (2020)
2,3% Svag (2020)
Ledamot Aleris Endoskopi & Gastro AB 46 73 296' SEK (2019)
-15,4% Inte tillfredsst. (2019)
Ledamot Aleris Närsjukvård AB 993 949 406' SEK (2019)
1,4% Svag (2019)
Ledamot Movexum AB 7 7 709' SEK (2019)
2,8% Svag (2019)
Ledamot Emperia Förvaltning AB 0 0' SEK (2019)
0% Inte tillfredsst. (2019)
Ledamot Teres Medical Sverige AB 0 0' SEK (2019)
0% Inte tillfredsst. (2019)
Ledamot Aleris Närsjukhus i Västra Götaland AB 68 90 599' SEK (2019)
-2,3% Inte tillfredsst. (2019)
Ledamot Aleris UltraGyn AB 79 120 498' SEK (2019)
-11,9% Inte tillfredsst. (2019)
Ledamot Convini Intressenter AB 5 5 562' SEK (2020)
-141,6% Inte tillfredsst. (2020)
Exekutiva befattningar/Administration
Verkställande direktör
Anställda: 1 006
Omsättning: 1 739 797' SEK (2019)
Vinstmarginal: -3,1% Inte tillfredsst. (2019)
Verkställande direktör
Anställda: 51
Omsättning: 60 743' SEK (2019)
Vinstmarginal: -4,1% Inte tillfredsst. (2019)
Verkställande direktör
Anställda: 5
Omsättning: 17 636' SEK (2019)
Vinstmarginal: 26,9% Mycket bra (2019)
Styrelse
Ordförande
Anställda: 102
Omsättning: 146 296' SEK (2019)
Vinstmarginal: 4,3% Svag (2019)
Ordförande
Anställda: 1 006
Omsättning: 1 739 797' SEK (2019)
Vinstmarginal: -3,1% Inte tillfredsst. (2019)
Ordförande
Anställda: 119
Omsättning: 218 257' SEK (2019)
Vinstmarginal: -20,5% Inte tillfredsst. (2019)
Ordförande
Anställda: 1
Omsättning: 25 312' SEK (2019)
Vinstmarginal: 0,9% Inte tillfredsst. (2019)
Ordförande
Anställda: 349
Omsättning: 218 867' SEK (2019)
Vinstmarginal: 0,1% Inte tillfredsst. (2019)
Ordförande
Anställda: 49
Omsättning: 55 312' SEK (2019)
Vinstmarginal: -7% Inte tillfredsst. (2019)
Ordförande
Anställda: 51
Omsättning: 60 743' SEK (2019)
Vinstmarginal: -4,1% Inte tillfredsst. (2019)
Ordförande
Anställda: 45
Omsättning: 56 950' SEK (2019)
Vinstmarginal: -6,8% Inte tillfredsst. (2019)
Ordförande
Anställda: 5
Omsättning: 17 636' SEK (2019)
Vinstmarginal: 26,9% Mycket bra (2019)
Ordförande
Anställda: 414
Omsättning: 405 392' SEK (2019)
Vinstmarginal: 0,8% Inte tillfredsst. (2019)
Ordförande
Anställda: 46
Omsättning: 73 296' SEK (2019)
Vinstmarginal: -15,4% Inte tillfredsst. (2019)
Ordförande
Anställda: 993
Omsättning: 949 406' SEK (2019)
Vinstmarginal: 1,4% Svag (2019)
Ordförande
Anställda: 7
Omsättning: 7 709' SEK (2019)
Vinstmarginal: 2,8% Svag (2019)
Ordförande
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2019)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2019)
Ordförande
Anställda: 68
Omsättning: 90 599' SEK (2019)
Vinstmarginal: -2,3% Inte tillfredsst. (2019)
Ordförande
Anställda: 79
Omsättning: 120 498' SEK (2019)
Vinstmarginal: -11,9% Inte tillfredsst. (2019)
Ordförande
Anställda: 5
Omsättning: 5 562' SEK (2020)
Vinstmarginal: -141,6% Inte tillfredsst. (2020)
Ledamot
Anställda: 102
Omsättning: 146 296' SEK (2019)
Vinstmarginal: 4,3% Svag (2019)
Ledamot
Anställda: 1 006
Omsättning: 1 739 797' SEK (2019)
Vinstmarginal: -3,1% Inte tillfredsst. (2019)
Ledamot
Anställda: 119
Omsättning: 218 257' SEK (2019)
Vinstmarginal: -20,5% Inte tillfredsst. (2019)
Ledamot
Anställda: 1
Omsättning: 25 312' SEK (2019)
Vinstmarginal: 0,9% Inte tillfredsst. (2019)
Ledamot
Anställda: 349
Omsättning: 218 867' SEK (2019)
Vinstmarginal: 0,1% Inte tillfredsst. (2019)
Ledamot
Anställda: 49
Omsättning: 55 312' SEK (2019)
Vinstmarginal: -7% Inte tillfredsst. (2019)
Ledamot
Anställda: 51
Omsättning: 60 743' SEK (2019)
Vinstmarginal: -4,1% Inte tillfredsst. (2019)
Ledamot
Anställda: 45
Omsättning: 56 950' SEK (2019)
Vinstmarginal: -6,8% Inte tillfredsst. (2019)
Ledamot
Anställda: 5
Omsättning: 17 636' SEK (2019)
Vinstmarginal: 26,9% Mycket bra (2019)
Ledamot
Anställda: 414
Omsättning: 405 392' SEK (2019)
Vinstmarginal: 0,8% Inte tillfredsst. (2019)
Ledamot
Anställda: 221
Omsättning: 260 752' SEK (2020)
Vinstmarginal: 2,3% Svag (2020)
Ledamot
Anställda: 46
Omsättning: 73 296' SEK (2019)
Vinstmarginal: -15,4% Inte tillfredsst. (2019)
Ledamot
Anställda: 993
Omsättning: 949 406' SEK (2019)
Vinstmarginal: 1,4% Svag (2019)
Ledamot
Anställda: 7
Omsättning: 7 709' SEK (2019)
Vinstmarginal: 2,8% Svag (2019)
Ledamot
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2019)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2019)
Ledamot
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2019)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2019)
Ledamot
Anställda: 68
Omsättning: 90 599' SEK (2019)
Vinstmarginal: -2,3% Inte tillfredsst. (2019)
Ledamot
Anställda: 79
Omsättning: 120 498' SEK (2019)
Vinstmarginal: -11,9% Inte tillfredsst. (2019)
Ledamot
Anställda: 5
Omsättning: 5 562' SEK (2020)
Vinstmarginal: -141,6% Inte tillfredsst. (2020)