Befattningar

- Visar 15 av totalt 467
Styrelse
Befattning Företag Anställda Omsättning Vinstmarginal
Ordförande Sporrong & Eriksson Revisionsbyrå AB 16 22 292' SEK (2020)
24% Mycket bra (2020)
Ledamot Sporrong & Eriksson Revisionsbyrå AB 16 22 292' SEK (2020)
24% Mycket bra (2020)
Ledamot Sporrong Eriksson & Partners AB 0 1 169' SEK (2020)
6,3% Tillfredsst. (2020)
Suppleant JASA Revision AB 0 325' SEK (2020)
100% Mycket bra (2020)
Suppleant Padelco AB 2 1 236' SEK (2020)
11% Bra (2020)
Tillsynsbefattningar
Befattning Företag Anställda Omsättning Vinstmarginal
Revisor Dillbergska Bokhandeln & Kontorsservice Aktiebolag 11 16 955' SEK (2020)
4,8% Svag (2020)
Revisor Kenneth i Kalmar Aktiebolag 5 9 471' SEK (2019)
4,3% Svag (2019)
Revisor Machinery Scandinavia AB 16 32 432' SEK (2019)
7,1% Tillfredsst. (2019)
Revisor Danska Wienerbageriet Aktiebolag 18 20 192' SEK (2019)
4,7% Svag (2019)
Revisor Aktiebolaget Kalmar Rostfria 10 11 835' SEK (2019)
7,2% Tillfredsst. (2019)
Andra
Befattning Företag Anställda Omsättning Vinstmarginal
Revisorssuppleant Skills Matter Limited, United Kingdom Filial 0 - -
Revisorssuppleant GeesinkNorba AB 38 203 689' SEK (2019)
0,1% Inte tillfredsst. (2019)
Revisorssuppleant Aima Mode AB 4 7 936' SEK (2020)
0,9% Inte tillfredsst. (2020)
Revisorssuppleant AB Björkegrens Urmakeri 1933 4 9 026' SEK (2019)
6,7% Tillfredsst. (2019)
Revisorssuppleant Rågårds i Kalmar Aktiebolag 13 20 863' SEK (2020)
-5,9% Inte tillfredsst. (2020)
Styrelse
Ordförande
Anställda: 16
Omsättning: 22 292' SEK (2020)
Vinstmarginal: 24% Mycket bra (2020)
Ledamot
Anställda: 16
Omsättning: 22 292' SEK (2020)
Vinstmarginal: 24% Mycket bra (2020)
Ledamot
Anställda: 0
Omsättning: 1 169' SEK (2020)
Vinstmarginal: 6,3% Tillfredsst. (2020)
Suppleant
Anställda: 0
Omsättning: 325' SEK (2020)
Vinstmarginal: 100% Mycket bra (2020)
Suppleant
Anställda: 2
Omsättning: 1 236' SEK (2020)
Vinstmarginal: 11% Bra (2020)
Tillsynsbefattningar
Revisor
Anställda: 11
Omsättning: 16 955' SEK (2020)
Vinstmarginal: 4,8% Svag (2020)
Revisor
Anställda: 5
Omsättning: 9 471' SEK (2019)
Vinstmarginal: 4,3% Svag (2019)
Revisor
Anställda: 16
Omsättning: 32 432' SEK (2019)
Vinstmarginal: 7,1% Tillfredsst. (2019)
Revisor
Anställda: 18
Omsättning: 20 192' SEK (2019)
Vinstmarginal: 4,7% Svag (2019)
Revisor
Anställda: 10
Omsättning: 11 835' SEK (2019)
Vinstmarginal: 7,2% Tillfredsst. (2019)
Andra
Revisorssuppleant
Anställda: 0
Omsättning: -
Revisorssuppleant
Anställda: 38
Omsättning: 203 689' SEK (2019)
Vinstmarginal: 0,1% Inte tillfredsst. (2019)
Revisorssuppleant
Anställda: 4
Omsättning: 7 936' SEK (2020)
Vinstmarginal: 0,9% Inte tillfredsst. (2020)
Revisorssuppleant
Anställda: 4
Omsättning: 9 026' SEK (2019)
Vinstmarginal: 6,7% Tillfredsst. (2019)
Revisorssuppleant
Anställda: 13
Omsättning: 20 863' SEK (2020)
Vinstmarginal: -5,9% Inte tillfredsst. (2020)

Direkta förbindelser

- Visar 8 av 803 totalt

Per Göran Eriksson