Befattningar

- Visar 13 av totalt 134
Styrelse
Befattning Företag Anställda Omsättning Vinstmarginal
Ordförande HLB Auditoriet AB 3 13 945' SEK (2021)
0,1% Inte tillfredsst. (2021)
Ledamot AnAdAr Audit AB 1 6 175' SEK (2020)
51,1% Mycket bra (2020)
Ledamot HLB Auditoriet AB 3 13 945' SEK (2021)
0,1% Inte tillfredsst. (2021)
Suppleant Staffan Persson´s Revisionsbyrå Aktiebolag 1 1 454' SEK (2021)
47% Mycket bra (2021)
Suppleant AB Expecto Patronum 1 2 829' SEK (2021)
23,3% Mycket bra (2021)
Tillsynsbefattningar
Befattning Företag Anställda Omsättning Vinstmarginal
Revisor Eursweden Juridik Limited UK Filial 0 - -
Revisor E. Olssons Foder Aktiebolag 0 1 160' SEK (2020)
-7,5% Inte tillfredsst. (2020)
Revisor Lars Weibull Analys AB 2 3 983' SEK (2020)
12,1% Bra (2020)
Revisor Pålssons Maskiner Aktiebolag 10 17 501' SEK (2020)
8% Tillfredsst. (2020)
Revisor Noveko Syd Aktiebolag 1-4 1 576' SEK (2020)
38,8% Mycket bra (2020)
Andra
Befattning Företag Anställda Omsättning Vinstmarginal
Revisorssuppleant Santax Medico AB 6 35 439' SEK (2021)
10,2% Bra (2021)
Revisorssuppleant Alléidé Konsult AB 1 277' SEK (2020)
48,7% Mycket bra (2020)
Revisorssuppleant Hörby Lantmän ek. för. 20-49 - -
Styrelse
Ordförande
Anställda: 3
Omsättning: 13 945' SEK (2021)
Vinstmarginal: 0,1% Inte tillfredsst. (2021)
Ledamot
Anställda: 1
Omsättning: 6 175' SEK (2020)
Vinstmarginal: 51,1% Mycket bra (2020)
Ledamot
Anställda: 3
Omsättning: 13 945' SEK (2021)
Vinstmarginal: 0,1% Inte tillfredsst. (2021)
Suppleant
Anställda: 1
Omsättning: 1 454' SEK (2021)
Vinstmarginal: 47% Mycket bra (2021)
Suppleant
Anställda: 1
Omsättning: 2 829' SEK (2021)
Vinstmarginal: 23,3% Mycket bra (2021)
Tillsynsbefattningar
Revisor
Anställda: 0
Omsättning: -
Revisor
Anställda: 0
Omsättning: 1 160' SEK (2020)
Vinstmarginal: -7,5% Inte tillfredsst. (2020)
Revisor
Anställda: 2
Omsättning: 3 983' SEK (2020)
Vinstmarginal: 12,1% Bra (2020)
Revisor
Anställda: 10
Omsättning: 17 501' SEK (2020)
Vinstmarginal: 8% Tillfredsst. (2020)
Revisor
Anställda: 1-4
Omsättning: 1 576' SEK (2020)
Vinstmarginal: 38,8% Mycket bra (2020)
Andra
Revisorssuppleant
Anställda: 6
Omsättning: 35 439' SEK (2021)
Vinstmarginal: 10,2% Bra (2021)
Revisorssuppleant
Anställda: 1
Omsättning: 277' SEK (2020)
Vinstmarginal: 48,7% Mycket bra (2020)
Revisorssuppleant
Anställda: 20-49
Omsättning: -

Direkta förbindelser

- Visar 8 av 248 totalt

Mats-Åke Lennart Andersson